Vergrijzing en cultuurparticipatie

In haar stukje “Vergrijzing” schrijft Eva Simon van Commissaresse.be dat blijkt:

dat senioren, die aan de Vlaamse kust in de meerderheid zijn, moeilijk de weg naar de bibliotheek vinden.

Die uitspraak doet ze als docent aan de bibliotheekschool van Gent nadat ze zag dat een onderwerp voor een eindwerk aan diezelfde bibliotheekschool als titel heeft: “De vergrijzing aan de kust: wat doet de bib ermee?”

Bestaat hierover onderzoek?

Memorandum VVBAD 2009 – deel 1

Op donderdag 23 oktober jl. publiceerde de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD) op haar website een “Memorandum aan de politieke partijen en regering”. Met dit memorandum vraagt de vereniging naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in 2009 “aan de Vlaamse politieke partijen en mandatarissen dat zij in de komende regeerperiode rekening houden met de uitdagingen en de mogelijkheden van de Vlaamse bibliotheek-, archief- en documentatiesector”.

De tekst van het memorandum behandelt inderdaad verschillende uitdagingen en mogelijkheden die ons als BDI– of IDM-professionals aanbelangen. Zonder de tekst van de VVBAD tekort te willen doen, licht ik er twee aspecten uit die me beroepshalve en persoonlijk aanspreken. In deze eerste aflevering heb ik het over de…

Vlaamse centrale catalogus

Ik ga lesgeven

“Ik ga lesgeven!” Toen ik het een paar weken geleden aan enkele familieleden en vrienden vertelde, keken ze me eerst wat vreemd aan, maar daarna zeiden ze allemaal: “Dat is echt iets voor jou.”

Ik ga dus lesgeven. Vorige week kreeg ik van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel de bevestiging dat ik ben aangeworven. In de Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde (BDI) ga ik de module Bibliotheekautomatisering geven. Veertig lestijden, telkens op een donderdagavond, van 5 februari tot 30 april 2009. Het wordt een “bijbaantje”, want natuurlijk blijf ik in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek ook nog m’n job als coördinator voor het Brussels Netwerk Openbare bibliotheken (BruNO) uitoefenen.

Continue reading “Ik ga lesgeven” »

De aftiteling

Omdat ik relatief vaak naar de film ga, valt het me altijd weer op hoe snel mensen uit hun comfortabele bioscoopzitjes opveren eenmaal die film is afgelopen. Afgelopen, dat betekent dan dat het laatste beeld zich van het objectief van de projector heeft losgemaakt en dat de eindtitels beginnen.

De eindtitels zijn voor mij nochtans een wezenlijk onderdeel van elke film. En dus blijf ik er naar kijken. Halsstarrig soms, ook als de lichten alweer zijn aangegaan of als het zaalpersoneel in de weer is met veger en blik om de altijd aanwezige restjes popcorn en andere ongerechtigheden van tussen de gangpaden te verwijderen. Ik ben dan weliswaar niet degene die het licht uitdoet, maar wel – letterlijk – de laatste die de zaal verlaat.

Continue reading “De aftiteling” »