Engels als administratieve taal in Brussel

Open VLD-Brussel heeft gepleit om het Engels als derde administratieve taal in te voeren in de gewestelijke en gemeentelijke communicatie en dienstverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voorstel staat in het Liberaal manifest voor een open stad dat zaterdag aan het ledencongres werd voorgelegd.

Maar hoe zit het dan met de status van het Engels?

Je kunt veel bedenken, maar niet alles

Wannes Van de Velde (1937-2008) in een portret van filmregisseur Rudi Van den Bossche en theatermaker Karel Vingerhoets (1996):

Laat ons aannemen dat toeval een kwestie is van lijnen die op zichzelf misschien deel uitmaken van een banale realiteit, maar die elkaar snijden in een punt dat niemand kon voorzien, dat niemand kon voorspellen, of bedenken. Want je kunt veel bedenken, maar niet alles.

Games: take it or leave it?

Sinds het recent aangekondigde verbod op de verhuur van games in België vanaf 1 december, vragen heel wat openbare bibliotheken zich af, of het uitlenen van games verboden is of niet.

Het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief-, en Documentatiewezen (VVBAD) vragen hierover verduidelijking in een brief aan de Belgian Entertainment Association (BEA). Het steunpunt en de belangenvereniging wijzen op het juridische verschil tussen uitlenen en verhuren. Bibliotheken lenen materialen uit en dat gebeurt “zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel” en “via voor het publiek toegankelijke instellingen”.

Kunnen de tegengestelde standpunten elkaar tegemoetkomen?

Boekenbeurs zonder Bibliotheek.be

In Snelnieuws 31 (18 september 2008) van het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) konden we het al lezen: Bibliotheek.be is dit jaar niet fysiek aanwezig op de Boekenbeurs voor Vlaanderen.

“Een stand op de Boekenbeurs vergt heel veel energie en middelen” schrijft het VCOB. Ja, dat is waar. Als je een stand wilt die een beetje een blikvanger is, die mooi en aanlokkelijk oogt, dan kost dat geld. Als je er bovendien geen lege doos van wilt maken, maar een plek waar mensen terecht kunnen voor informatie over de bibliotheek, of met een zoekvraag, of gewoon voor een rustig moment in het woelige beursgebeuren, dan moet je op zo’n stand ook medewerkers voorzien.

Dan maar geen stand?

To game or not to game?

Vorige week vernamen we dat het verhuren van games in België verboden wordt vanaf 1 december 2008.

In feite was de verhuur van games wettelijk nooit toegestaan, maar er bestond wel een gedoogbeleid. Daar komt dus begin december een einde aan. De Belgian Entertainment Association (BEA) wil juridische stappen ondernemen tegen iedereen die na 30 november nog games verhuurt zonder er de toestemming van de gamesproducenten voor te hebben.

Mogen games in openbare bibliotheken worden uitgeleend?