scriptie

In september 2003 studeerde Patrick Vanhoucke af als gegradueerde in het bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde met de scriptie:

“Marketing in de bibliotheek. Toepassingsmogelijkheden van het internet als marketinginstrument in bibliotheek en documentatiecentrum.”

De tekst van deze scriptie is – in zijn geheel of in afzonderlijke delen – beschikbaar via deze webpagina.

Net als commerciële bedrijven hebben bibliotheken en documentatiecentra te maken met verschillende markten en belangengroepen. En net zomin als een commercieel bedrijf het zich tegenwoordig kan veroorloven om niet op de een of andere manier aan marketing te doen, kan een bibliotheek of documentatiecentrum dit.

Het werk wil in de eerste plaats een lans breken voor het toepassen van marketingprincipes in de BDI-sector, en gaat dieper in op de mogelijkheden die het internet daarbij biedt. Niet omdat het internet ons als een deus ex machina van al onze problemen verlost. Wel omdat het “internet kan worden ingezet als een interactief marketinginstrument […] waarin personalisatie, interactie en networking voorop staan”.

Het zwaartepunt van de scriptie ligt in het derde hoofdstuk. Dit richt zich speciaal naar diegenen die zelf aan de slag willen met het ontwikkelen van een website voor hun bibliotheek of documentatiecentrum, of naar wie de implementatie van een website (intern of door derden) met kennis van zaken wil superviseren.

Elk van de hoofdstukken wordt afgesloten met een deel Aanbevolen literatuur. Ten slotte wordt in het onderdeel Geraadpleegde literatuur een overzicht gegeven van alle literatuur waarnaar in de tekst werd verwezen of waaraan betekenisvolle citaten werden ontleend. De aanbevolen en geraadpleegde literatuur wil uitdrukkelijk meer zijn dan louter een verantwoording of een opsomming van titels. Deze overzichten zouden hun doel hebben bereikt, als ze bij de lezer zouden aanzetten tot verdieping in de onderwerpen die hier aan bod komen.

U kan hierna de scriptie in haar geheel downloaden, of elk onderdeel afzonderlijk:

 • Volledige scriptie (p. 1-135)
  PDF 1,88 MB

 • Titelpagina en motto (p. 1-2)
  PDF 89,3 kB

 • Woord van dank (p. 3-4)
  PDF 101 kB

 • Inhoudsopgave (p. 5-6)
  PDF 102 kB

 • Inleiding (p. 7-11)
  PDF 119 kB

 • Hoofdstuk 1 – Marketing en de bibliotheek (p. 12-39)
  PDF 287 kB
  In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de belangrijkste theoretische principes van de marketingtheorie. Het begrip marketing wordt gedefinieerd en enkele gangbare misverstanden over wat marketing wel én niet is, zullen hopelijk uit de weg worden geruimd. De evolutie van de traditionele, productgerichte transactional marketing approach naar een nieuwe, klantgerichte relationship marketing approach wordt geschetst. Benadrukt wordt dat bibliotheekmarketing (of marketing tout court) geen afzonderlijke functie is, maar in feite een ingesteldheid waaraan voortdurend en planmatig aandacht moet worden besteed. In dit hoofdstuk worden ook de kenmerken van internetmarketing en de overeenkomsten en verschillen met ‘gewone’ marketing besproken.

 • Hoofdstuk 2 – Bibliotheekdiensten via het net (p. 40-62)
  PDF 944 kB
  Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van enkele praktische mogelijkheden die het internet biedt als marketinginstrument voor bibliotheken en documentatiecentra. Vooral het gebruik van e-mail en Internet Relay Chat (IRC, het zogenaamde chatten) komt aan bod. Er wordt verwezen naar binnen- of buitenlandse cases uit de BDI-sector.

 • Hoofdstuk 3 – De bibliotheek op het web (p. 63-122)
  PDF 810 kB
  Het derde hoofdstuk richt zich speciaal naar diegenen die zelf aan de slag willen met het ontwikkelen van een website voor hun bibliotheek of documentatiecentrum, of naar wie de implementatie van een website (intern of door derden) met kennis van zaken wil superviseren. Er wordt dieper ingegaan op de problematiek van de gebruiksvriendelijkheid. Begrippen als usability en accessibility worden gedefinieerd en toegelicht in een context waarbij het respect voor de klant en diens technologische mogelijkheden en beperkingen centraal staan.

 • Besluit (p. 123)
  PDF 74 kB

 • Geraadpleegde literatuur (p. 124-131)
  PDF 172 kB
 • Samenvatting – Résumé – Abstract (p. 132-134)
  PDF 125 kB

 • Colofon (p. 135)
  PDF 95,4 kB

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *