publicaties

Bibliotheek, documentatie en informatie (omgekeerd chronologisch)

 • In memoriam Herman Liebaers (1919-2010) [ PDF 93 kB ] / Patrick Vanhoucke.
  In: Bibliotheek- en archiefgids. – Jrg. 86, nr. 6 (november-december 2010), p. 44.

 • BruNO, een vertrouwd gezicht in Brussel [ PDF 104 kB ] : het Brussels Netwerk Openbare bibliotheken / Patrick Vanhoucke.
  In: Bibliotheek- en archiefgids. – Jrg. 85, nr. 1 (themanummer Brussel), p. 39-42.

 • Inleiding Web 2.0 en Bibliotheek 2.0 voor Brusselse bibliotheken [PowerPoint] / Anke Coppens en Patrick Vanhoucke (juni 2008).

 • Lemma over het Brussels Netwerk Openbare bibliotheken (BruNO) op de Nederlandstalige Wikipedia (mei 2008).

 • Korte stukjes voor Bibliotheekkrant Special, de krant van de Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken die (sinds het voorjaar 2008) twee maal per jaar verschijnt als bijlage bij het weekblad Brussel Deze Week (oplage 68.500) en in een afzonderlijke oplage van 30.000 ex. Bibliotheekkrant Special is een uitgave van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en wordt gerealiseerd door het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek.

 • Samenstelling elektronische nieuwsbrief Brussels Netwerk Openbare bibliotheken (BruNO), sinds januari 2008.

 • Het beheer van publieke pc’s in de bibliotheek : een praktische gids / samenstelling en coördinatie Johan Mijs. – Brussel : Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken ICT-werkgroep, 2005.

 • De bibliotheek op het web [ PDF 394 kB ] : een strategisch plan in tien stappen / Patrick Vanhoucke.
  In: Openbaar. – Jrg. 34, nr. 2 (april-mei-juni 2004), p. 77-83.

 • Lezing [ PDF 41 kB ] op de “Gebruikersdag Vubis Smart voor openbare bibliotheken”, Stedelijke OB Gent, Achilles Mussche-zaal, 11 december 2003.

 • Promotiefolder [ PDF 312 kB ] voor de Jeugdafdeling van de Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Anderlecht. – [S.l.] : [s.n.], 2003.

 • Tips & Tricks [ PDF 21 kB ] : toepassingsmogelijkheden van de Active Desktop onder Windows : casus ‘Grote Leerweek 2003’ / Patrick Vanhoucke. – [S.l.] : [s.n.], 2003. – 3 p.

 • Marketing in de bibliotheek : toepassingsmogelijkheden van het internet als marketinginstrument in bibliotheek en documentatiecentrum / Patrick Vanhoucke. – Antwerpen : Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde, 2003. – 135 p. : ill. – Scriptie ingediend tot het verkrijgen van het diploma van Gegradueerde in het Bibliotheekwezen en de Documentaire Informatiekunde.

 • Literatuurlijst [ PDF 184 kB ] : hoe ontwerp ik een website? / Patrick Vanhoucke. – [S.l.] : [lijst samengesteld voor de ICT-werkgroep van het VCOB], 2003. – 8 p.

 • Deep Freeze® Standard [ PDF 130 kB ] : bespreking en evaluatie / Patrick Vanhoucke. – [S.l.] : [Evaluatiedocument voor de ICT-werkgroep van het VCOB], 2003. – 3 p.

 • [In Dublin’s fair city : online verslag van de studiereis naar Dublin door de derdejaarsstudenten 1999-2000 van het Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde Antwerpen]. – URL: http://www.gbdi.bewoner.antwerpen.be/dublin.

 • Virtuele boekhandels en elektronisch publiceren [ PDF 53 kB ] : de toekomst van het boekenvak aan de vooravond van het derde millennium / een inleiding door Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Paper voor de opleiding Graduaat Bibliotheekwezen], 1999. – 12 p.

 • Opvoeden tot informatiebekwaamheid [ PDF 20 kB ] : aandacht voor het niet-financiële aspect van het recht op vrije toegang tot (digitale) informatie / Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Paper voor de opleiding Graduaat Bibliotheekwezen], 1998. – 5 p.

 • Overzicht van de Nederlandse literatuur van 1550 tot 1880 [ PDF 61 kB ] / Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Paper voor de opleiding Graduaat Bibliotheekwezen], 1998. – 16 p.

 • Bibliotheken als bereiders van de “koninklijke weg naar de kennis”? [ PDF 16 kB ] : een denkoefening(etje) / Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Paper voor de opleiding Graduaat Bibliotheekwezen], 1998. – 3 p.

 • Aanzet tot een vormelijke en inhoudelijke analyse van de tweede editie van het “Reglement by syne Majesteyt Ghemaeckt, ende ghedecreteert inden Secreten Raede den 30. Julij 1672 [ PDF 377 kB ] : raeckende het Gouvernement vande onbesloten Steden, ende platten Lande vande Provincie van Vlaenderen, onder vyf Rubricquen” / door Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Paper voor de opleiding Graduaat Bibliotheekwezen], 1998. – 32 p.

 • Week van de Openbare Bibliotheek 1994 : map met suggesties : lokale geschiedenis : steden en gemeenten in de literatuur : vijftig jaar bevrijding / samengesteld door Martine Seys en Patrick Vanhoucke. – Antwerpen : Werkgroep Week van de Openbare Bibliotheek, 1994. – 60 p. – [D/1994/1104/3].

 • Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids 1993-’95 : adresboek van in Vlaanderen en Brussel gevestigde archieven, bibliotheken en documentatiecentra. – Antwerpen : Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 1993. – 432 p. – ISBN 90-72679-12-1.

 • InformaticaMarkt : 24 en 25 september 1993 : programmaboek van de derde InformaticaMarkt = Forum de l’Information : 24 et 25 septembre 1993 : recueil-programme du troisième Forum de l’Information / [eindredactie en lay-out: Patrick Vanhoucke]. – Antwerpen : Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 1993. – 60 p. : ill. – [D/1993/1104/4].

 • Map met suggesties : “ouderen en de bibliotheek” : Week van de Openbare Bibliotheek 1993 / [eindredactie en lay-out: Patrick Vanhoucke]. – Antwerpen : Werkgroep Week van de Openbare Bibliotheek, 1993. – 56 p. : ill. – [D/1993/1104/1].

Overige onderwerpen (omgekeerd chronologisch)

 • Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest / eindredactie Patrick Vanhoucke. – Brussel : Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Provinciale afdeling Brussels hoofdstedelijk gewest, 2007. – 48 p. – ISBN 9789081181112 : 3 EUR.

 • Stamboomvirus treft Lakenaars… [ PDF 388 kB ] / interview door Corine Versteylen met Patrick Vanhoucke.
  In: De Nekker. – Jrg. 29, nr. 8 (september 2005), p. 2-3.

 • Boekje voor de doopviering [ PDF 73 kB ] van mijn petekind Nicholas Vanhoucke, geboren op 14 september 2004 te Wilrijk en rooms-katholiek gedoopt op 6 november 2004 in de Sint-Niklaaskerk te Hemiksem. – [S.l.] : [s.n.], 2004. – 12 p.

 • Ludwig Wittgenstein [ PDF 44 kB ] : profeet van het logisch-positivisme of filosoof van de negatieve theologie? / Patrick Vanhoucke. – [S.l.] : [s.n.], 1998. – 10 p.

 • Des Teufels General [ Word-document 1291 kB ] : ein Drama in drei Akten von Carl Zuckmayer in einer Inszenierung von Frank Castorf : Materialien zur Einführung des Stückes im Klassenzimmer / gesammelt von Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Paper voor de opleiding Avondonderwijs Duits], 1997. – 41 p. : ill.

 • Entartete Musik [ Word-document 639 kB ] : Textheft bei der Vorlesung / von Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Voordracht voor de opleiding Avondonderwijs Duits], 1997. – 20 p. + audiocassette.

 • Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui [ PDF 122 kB ] : ein Parabelstück von Bertolt Brecht in einer Inszenierung von Heiner Müller : Montage von Ausschnitten aus »analytischen« Texten zur Einführung des Stückes im Klassenzimmer / gesammelt von Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Paper voor de opleiding Avondonderwijs Duits], 1996. – 32 p.

 • Einigkeit und Recht und Freiheit [ PDF 36 kB ] : zur musikalisch-politischen Geschichte der deutschen Nationalhymne / Text der Vorlesung von Patrick Vanhoucke. – [Antwerpen] : [Voordracht voor de opleiding Avondonderwijs Duits], 1995. – 11 p. + audiocassette + videocassette.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *