O Dierbaar België Tu Vivras

Gisteren vond aan de voet van het Atomium het Belgavox Concert plaats. Het concert is het eerste evenement van de vzw Belga-Vox, die er is gekomen op initiatief van wijlen Marc Moulin, Axelle Red, Filip Vanes, Baloji Stephan Galon, Jan Hautekiet en Patrick Riguelle. De vzw heeft als missie bij te dragen “tot het versterken …

Leuteren op de werkvloer

Steeds meer werknemers en werkgevers zijn het beu om op de werkvloer te worden geconfronteerd met het privéleven van collega’s. Dat blijkt volgens de Nederlandse krant Trouw (bijlage DeWeekendGids 21.02.2009, p. 42-43) uit een onderzoek van Luc Mutsaers, beheerder van de website Plezieropjewerk.nl. Volgens datzelfde onderzoek zou meer dan een derde van de werknemers voorstander …

Bereken de liefde

Je hoort het wel eens beweren: zuiderse types zijn warmbloedig, noorderlingen zijn koel. Maar is dat werkelijk zo? En hoe komt dat dan? Nederlanders van boven de Moerdijk vinden ons Vlamingen “gezellug” en zelf lopen we hoog op met de gastvrijheid die ons in mediterrane vakantielanden te beurt valt. De literatuur schonk ons begrippen als …

Memorandum VVBAD 2009 – deel 1

Op donderdag 23 oktober jl. publiceerde de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD) op haar website een “Memorandum aan de politieke partijen en regering”. Met dit memorandum vraagt de vereniging naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in 2009 “aan de Vlaamse politieke partijen en mandatarissen dat zij in de komende regeerperiode rekening houden …