O Dierbaar België Tu Vivras

Gisteren vond aan de voet van het Atomium het Belgavox Concert plaats. Het concert is het eerste evenement van de vzw Belga-Vox, die er is gekomen op initiatief van wijlen Marc Moulin, Axelle Red, Filip Vanes, Baloji Stephan Galon, Jan Hautekiet en Patrick Riguelle. De vzw heeft als missie bij te dragen “tot het versterken van de solidariteit, de dialoog, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België”.

In de pers kwamen er nogal wat negatieve reacties, met name ook op het aantal van 35.000 aanwezigen dat volgens sommigen zwaar overschat zou zijn. Ik was zelf wel op Belgavox aanwezig en ook ik twijfel over het aantal van 25.000 (eerste schatting) of 35.000 (laatste schatting) aanwezigen. Ik kan dus alleen maar hopen dat de mensen die de bezoekersaantallen inschatten dat in eer en geweten en zonder overdrijven doen.

Maar kan een concert als Belgavox zwaar op de politieke agenda wegen?

Leuteren op de werkvloer

Steeds meer werknemers en werkgevers zijn het beu om op de werkvloer te worden geconfronteerd met het privéleven van collega’s. Dat blijkt volgens de Nederlandse krant Trouw (bijlage DeWeekendGids 21.02.2009, p. 42-43) uit een onderzoek van Luc Mutsaers, beheerder van de website Plezieropjewerk.nl. Volgens datzelfde onderzoek zou meer dan een derde van de werknemers voorstander zijn van een strikte scheiding van werk en privé. Aan het onderzoek werkte voornamelijk kantoorpersoneel mee.

Maar wat vinden de bedrijfsleiders er nou van?

Bereken de liefde

Je hoort het wel eens beweren: zuiderse types zijn warmbloedig, noorderlingen zijn koel. Maar is dat werkelijk zo? En hoe komt dat dan? Nederlanders van boven de Moerdijk vinden ons Vlamingen “gezellug” en zelf lopen we hoog op met de gastvrijheid die ons in mediterrane vakantielanden te beurt valt.

De literatuur schonk ons begrippen als “Don Juan” en “Casanova”. Hugo Claus gaf ons “De koele minnaar”. Klopt de oude theorie dat een koud klimaat harde krachtpatsers voortbrengt en een warm klimaat temperamentvolle levensgenieters? Dat schreef Charles de Montesquieu in 1748 immers in zijn boek “De l’esprit des lois” (“Over de geest der wetten”). Van hem is ook de “Théorie des climats” die stelt dat het klimaat de menselijke natuur in belangrijke mate beïnvloedt. En Montesquieu zou het kunnen weten, want hij was zowel actief in het zuiderse Napels als in het noordse Amsterdam (waar hij in 1721 anoniem zijn “Lettres persanes” publiceerde).

Of klinkt dat te filosofisch?

Memorandum VVBAD 2009 – deel 1

Op donderdag 23 oktober jl. publiceerde de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD) op haar website een “Memorandum aan de politieke partijen en regering”. Met dit memorandum vraagt de vereniging naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in 2009 “aan de Vlaamse politieke partijen en mandatarissen dat zij in de komende regeerperiode rekening houden met de uitdagingen en de mogelijkheden van de Vlaamse bibliotheek-, archief- en documentatiesector”.

De tekst van het memorandum behandelt inderdaad verschillende uitdagingen en mogelijkheden die ons als BDI– of IDM-professionals aanbelangen. Zonder de tekst van de VVBAD tekort te willen doen, licht ik er twee aspecten uit die me beroepshalve en persoonlijk aanspreken. In deze eerste aflevering heb ik het over de…

Vlaamse centrale catalogus