In Memoriam Emiel Willekens (1922-2009)

Emiel Willekens (1922-2009) - Collectie AMVC-Letterenhuis Antwerpen, W 7035, Emiel Willekens achter het spreekgestoelte op de opening van de tentoonstelling Paul Ibou in AMVC (28-10-1976).
Emiel Willekens (1922-2009) - Collectie AMVC-Letterenhuis Antwerpen, W 7035, Emiel Willekens achter het spreekgestoelte op de opening van de tentoonstelling Paul Ibou in AMVC (28-10-1976).
Zondag 16 augustus jl. is Emiel Willekens op 87-jarige leeftijd in Antwerpen overleden. Hij werd er geboren op 23 februari 1922. Tijdens zijn leven was Willekens o.a. directeur van de Stedelijke Bibliotheken van de Stad Antwerpen, directeur van de Middelbare School voor Opleiding van Bibliotheek-, Archief- en Museumpersoneel van Antwerpen en conservator van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC).

Emiel Willekens was van de jaren 1950 tot 1980 actief in de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD).

Auteursrecht en kunstmatige schaarste

Bij het lezen van de “10th Anniversary Edition” van The Cluetrain Manifesto van Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls en David Weinberger (Basic Books, 2009, ISBN 9780465018659) kwam ik in het hoofdstuk “In Defense of Optimism” van David Weinberger een interessant standpunt over auteursrecht en het internet tegen. Vertaling met het oog op verdere discussie

Ik geef les… de inhoud – deel 2

Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. Ook voor mij als docent in de Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde (BDI) van het het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel. Vorige week vond de deliberatievergadering plaats, vanavond is er de proclamatie. Hoogtijd dus voor deel twee over mijn aanpak van de module Bibliotheekautomatisering.

De officiële doelstellingen en leerinhouden zijn vaak slechts summier gedefinieerd. Dat geeft je als docent enerzijds een grote vrijheid, anderzijds ook een grote verantwoordelijkheid. De lessen die je geeft moeten immers zo praktisch mogelijk zijn, want het gaat tenslotte over een beroepsopleiding. Dat is voor mij echt het uitgangspunt geweest. Dat ik daarin geslaagd ben, bewijst de opmerking van enkele cursisten toen ik zei dat het examen uit een theoretisch gedeelte en uit oefeningen zou bestaan. “We hebben eigenlijk toch geen theorie gezien, het was allemaal praktisch”, zeiden ze. Dat klopt grotendeels: theoretische aspecten heb ik slechts aangeraakt als dat nodig was voor een goed begrip van de praktijk.

Ik zet de doelstellingen en leerinhouden even op een rijtje en ik geef telkens aan op welke manier ik ze heb ingevuld. Ik leg ook uit waarom ik dat heb gedaan. Een samenvatting van mijn jaarvorderingsplan.

O Dierbaar België Tu Vivras

Gisteren vond aan de voet van het Atomium het Belgavox Concert plaats. Het concert is het eerste evenement van de vzw Belga-Vox, die er is gekomen op initiatief van wijlen Marc Moulin, Axelle Red, Filip Vanes, Baloji Stephan Galon, Jan Hautekiet en Patrick Riguelle. De vzw heeft als missie bij te dragen “tot het versterken van de solidariteit, de dialoog, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België”.

In de pers kwamen er nogal wat negatieve reacties, met name ook op het aantal van 35.000 aanwezigen dat volgens sommigen zwaar overschat zou zijn. Ik was zelf wel op Belgavox aanwezig en ook ik twijfel over het aantal van 25.000 (eerste schatting) of 35.000 (laatste schatting) aanwezigen. Ik kan dus alleen maar hopen dat de mensen die de bezoekersaantallen inschatten dat in eer en geweten en zonder overdrijven doen.

Maar kan een concert als Belgavox zwaar op de politieke agenda wegen?

Ik geef les… de inhoud – deel 1

Ongeveer twee weken geleden vertelde ik u over de beslommeringen en uitdagingen waarmee ik als docent te maken krijg tijdens het geven van de module Bibliotheekautomatisering aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel in de (BDI). Vandaag ga ik zoals beloofd wat dieper in op de inhoud van de lessen.

Zoals gezegd zijn de officiële doelstellingen en leerinhouden summier gedefinieerd en dat geeft je als docent een grote vrijheid. Maar de lessen die je geeft moeten zo praktisch mogelijk zijn – het gaat immers over een beroepsopleiding – en theoretische aspecten raak je dus alleen aan als dat nodig is voor een goed begrip van de praktijk. Dat is voor mij echt het uitgangspunt geweest.

Ik zet de doelstellingen en leerinhouden even op een rijtje en ik geef telkens aan op welke manier ik ze heb ingevuld. Ik leg ook uit waarom ik dat heb gedaan. Een samenvatting van mijn jaarvorderingsplan.