De verklaring

die ik zocht heb ik nooit gevonden maar ik weet nu dat een antwoord nooit vertelt waarom het gaat Alles is onzichtbaar met elkaar verbonden de kern van wat ik zie ligt besloten in de vraag Stef Bos (Gebroken zinnen, 2004)

Vuurwerk

Volgens de astronoom die met de mond vol tanden staat – knappe kerel – was er in het begin al iets. Iets: met veel aantrekkingskracht, een zwart gat, een vlam in mijn hart. Zo niet, geen gebeurtenis t voor t + 1, en dan ook niets daartussen waar tijd plaats kon vinden. En zonder tijd […]

2002

Je wil het weten. Waarom, het waarom. Het mogelijke. De daad die onder het woord ligt als je het kon optillen. Het begrijpelijke of het onbegrijpelijke zijn dingen die je kunt verwaarlozen. Ze zijn er of zijn er niet. Maar het mogelijke. Luister wat er van je wordt wanneer je blijft zwijgen. Elvis Peeters (Wat […]

Genesis

Dit is ons lot, te aarden in de grond waar wij zijn ingebed ons hebben ingegraven te overleven binnen klei en zand met wortels koppig ondergraven bodems van hardvochtig land. Bestaan en zoeken het geestdriftig water – het roept vanuit de oudste bron – de diepste ader mogen raken en gaan tot waar het licht […]