Engels als administratieve taal in Brussel

Open VLD-Brussel heeft gepleit om het Engels als derde administratieve taal in te voeren in de gewestelijke en gemeentelijke communicatie en dienstverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voorstel staat in het “Liberaal manifest voor een open stad“ dat zaterdag aan het ledencongres werd voorgelegd.

Moet je spelfouten op internetfora corrigeren?

In de nieuwsbrief Taalpost (nr. 700 van 19.09.2007) las ik dat de taalkundige Frank Jansen zich op de website van Onze Taal afvraagt of het aanbeveling verdient dat moderatoren van internetfora spelfouten in reacties zouden corrigeren. Die vraag geldt natuurlijk bij uitbreiding voor reacties op blogs en dus was ik er als de kippen bij …

Ils sont bien gentils, ces flamands!

Op 12 april jl. verscheen op BrusselBlogt.be een bericht van de hand van Emmanuel onder de titel “Ils ne sont pas gentils, ces flamands!”. Die titel was een uitspraak van een Franssprekende Italiaanse die zich tekortgedaan voelde omdat het personeel van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek zou hebben geweigerd haar in het Frans te woord te …