Terug naar school

Is er “in dit tijdperk van presteren, tempo en geen tijd” * nog wel een plaats voor de eeuwige student? Nochtans… er is toch “levenslang leren”. De nood om je voortdurend bij te scholen is groot.

Ik heb altijd geweten dat ik een eeuwige student zou worden. Al toen ik op de middelbare school zat verkondigde ik dat ik minstens tot m’n veertigste zou studeren. Dat ik met zo’n uitspraak wat meewarig werd bekeken, ontging me toen volkomen.

Nu ja, ik heb al wat studiewatertjes doorzwommen. Ik was het ook gewend om studeren met werken te combineren. Vijf jaar avondonderwijs Duits deed ik in combinatie met een voltijdse job in de vastgoedsector (waar ik al lange dagen maakte). Ook de (toen nog) drie jaar bibliotheekgraduaat combineerde ik met die voltijdse baan. Maar na die beide studies hield ik het toch even voor bekeken. Een jaar of drie geleden begon ik met avondonderwijs Spaans, maar dat heb ik niet lang volgehouden. De docente lag me niet en ik kon de moed niet opbrengen om naast werk en vrijwillige inzet als secretaris van een vereniging (wat ik nog steeds doe) in de avondlijke uren en in het weekeinde in relatieve eenzaamheid nog een taal te studeren.

En toch… ga ik nu terug studeren.

In Memoriam Emiel Willekens (1922-2009)

Emiel Willekens (1922-2009) - Collectie AMVC-Letterenhuis Antwerpen, W 7035, Emiel Willekens achter het spreekgestoelte op de opening van de tentoonstelling Paul Ibou in AMVC (28-10-1976).
Emiel Willekens (1922-2009) - Collectie AMVC-Letterenhuis Antwerpen, W 7035, Emiel Willekens achter het spreekgestoelte op de opening van de tentoonstelling Paul Ibou in AMVC (28-10-1976).
Zondag 16 augustus jl. is Emiel Willekens op 87-jarige leeftijd in Antwerpen overleden. Hij werd er geboren op 23 februari 1922. Tijdens zijn leven was Willekens o.a. directeur van de Stedelijke Bibliotheken van de Stad Antwerpen, directeur van de Middelbare School voor Opleiding van Bibliotheek-, Archief- en Museumpersoneel van Antwerpen en conservator van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC).

Emiel Willekens was van de jaren 1950 tot 1980 actief in de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD).

Ik geef les… de inhoud – deel 2

Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. Ook voor mij als docent in de Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde (BDI) van het het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel. Vorige week vond de deliberatievergadering plaats, vanavond is er de proclamatie. Hoogtijd dus voor deel twee over mijn aanpak van de module Bibliotheekautomatisering.

De officiële doelstellingen en leerinhouden zijn vaak slechts summier gedefinieerd. Dat geeft je als docent enerzijds een grote vrijheid, anderzijds ook een grote verantwoordelijkheid. De lessen die je geeft moeten immers zo praktisch mogelijk zijn, want het gaat tenslotte over een beroepsopleiding. Dat is voor mij echt het uitgangspunt geweest. Dat ik daarin geslaagd ben, bewijst de opmerking van enkele cursisten toen ik zei dat het examen uit een theoretisch gedeelte en uit oefeningen zou bestaan. “We hebben eigenlijk toch geen theorie gezien, het was allemaal praktisch”, zeiden ze. Dat klopt grotendeels: theoretische aspecten heb ik slechts aangeraakt als dat nodig was voor een goed begrip van de praktijk.

Ik zet de doelstellingen en leerinhouden even op een rijtje en ik geef telkens aan op welke manier ik ze heb ingevuld. Ik leg ook uit waarom ik dat heb gedaan. Een samenvatting van mijn jaarvorderingsplan.

Ik geef les… de inhoud – deel 1

Ongeveer twee weken geleden vertelde ik u over de beslommeringen en uitdagingen waarmee ik als docent te maken krijg tijdens het geven van de module Bibliotheekautomatisering aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel in de (BDI). Vandaag ga ik zoals beloofd wat dieper in op de inhoud van de lessen.

Zoals gezegd zijn de officiële doelstellingen en leerinhouden summier gedefinieerd en dat geeft je als docent een grote vrijheid. Maar de lessen die je geeft moeten zo praktisch mogelijk zijn – het gaat immers over een beroepsopleiding – en theoretische aspecten raak je dus alleen aan als dat nodig is voor een goed begrip van de praktijk. Dat is voor mij echt het uitgangspunt geweest.

Ik zet de doelstellingen en leerinhouden even op een rijtje en ik geef telkens aan op welke manier ik ze heb ingevuld. Ik leg ook uit waarom ik dat heb gedaan. Een samenvatting van mijn jaarvorderingsplan.

Ik geef les… en wat daar bij komt kijken

Toen ik in oktober 2008 vertelde dat ik zou gaan lesgeven, beloofde ik om op mijn blog met enige regelmaat over mijn ervaringen met het lesgeven te schrijven. Door de drukte rond de lesvoorbereidingen en het lesgeven zelf is dat er niet van gekomen. Maar één keer per jaar is ook regelmatig, zou een collega van mij zeggen. Dus zal ik in een paar berichten terugblikken op de voorbije periode van februari tot en met april. Ik heb me in ieder geval al geëngageerd om ook volgend jaar te blijven lesgeven.

Aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel geef ik in de Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde (BDI) de module Bibliotheekautomatisering. Tien lessen van vier lesuren elk. Ik heb slechts zes cursisten. Er waren er negen ingeschreven, maar drie ervan zijn nooit komen opdagen. Waarom? Geen idee. Een kleine groep is fijn om les aan te geven, maar zes is redelijk weinig. Tien zou beter zijn geweest.

Wat komt er allemaal bij kijken?