Games: take it or leave it?

Sinds het recent aangekondigde verbod op de verhuur van games in België vanaf 1 december, vragen heel wat openbare bibliotheken zich af, of het uitlenen van games verboden is of niet.

Het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief-, en Documentatiewezen (VVBAD) vragen hierover verduidelijking in een brief aan de Belgian Entertainment Association (BEA). Het steunpunt en de belangenvereniging wijzen op het juridische verschil tussen uitlenen en verhuren. Bibliotheken lenen materialen uit en dat gebeurt “zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel” en “via voor het publiek toegankelijke instellingen”.

In het verleden liet de BEA al verstaan dat noch verhuren, noch uitlenen toegelaten is. Het VCOB en de VVBAD vragen naar juridische argumenten die deze stelling ondersteunen. Ze willen ook met de gamesproducenten overleggen, zodat games in openbare bibliotheken toch op een legale manier uitgeleend kunnen worden. In afwachting vragen de beide organisaties dat het huidige gedoogbeleid ten aanzien van de bibliotheken wordt voortgezet.

Het VCOB en de VVBAD zijn er van overtuigd dat er voor deze problematiek een oplossing bestaat die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Ze zeggen dat games net als bijvoorbeeld muziek, film, literatuur of strips een cultuurproduct zijn. Het spelen van games zou bovendien bijdragen tot de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en sociale netwerken. Games worden ook steeds vaker in een educatieve context gebruikt en daarom horen ze in een bibliotheek thuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat lenen het kopen stimuleert, maar ook de minder kapitaalkrachtige burger moet toegang tot games kunnen krijgen.

Bron: VVBAD

Gepubliceerd door Patrick

Every day I'm a librarian ∞ Brusselaar met een Antwerps accent ∞ sapiophile ∞ filmliefhebber ∞ cum spe sed vigilanter (hopeful, but vigilant) ∞ 1080 Brussel ∞ 1080 Bruxelles.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *